Raw magazine, contraposa dos autors amb estils oposats per tal d’apropar la fotografia al públic, aprofitant al màxim els recursos de l’entorn digital.

L’objectiu principal consistia a treure el màxim partit de l’entorn editorial digital, i tots els avantatges que aquest suposa, realitzant una publicació adequada i que aportés quelcom nou en aquest sector.

S’ha dividit la revista en dues parts, una per cada autor, i s’ha assignat una tipografia a cadascun que actua com a veu conductora de l’obra. S’ha optat per atorgar a les fotografies el paper principal, rellevant el text a un pla secundari.

Disseny
Pol Pintó i Marc Oriol

Laus Bronze 2015